Recyklace

Recyklace

http://a1demolice.cz/nabidka-sluzeb/likvidace-odpadu S odvozem suti z Prahy si nedělejte starosti a zavolejte naši firmu a my Vám rádi vyhovíme. Máme odpovídající vozový park a auta pro kontejnerovou přepravu. Vyberete si kontejner dle objemu a my Vám ho přistavíme. Spolehněte se na nás, dodržujeme všechny bezpečnostní předpisy i předpisy s nakládáním s odpadem. Některý odpad je možné zrecyklovat a tak napomoci šetřit životní prostředí. Po rekonstrukci Odpady vznikající při výstavbě je nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií a předávat k přednostnímu využití, recyklaci nebo i odstranění na skládky odpadů. Obraťte se…